راه‌اندازی یگان‌ حفاظت در ۱۲ دستگاه اجرایی کشور


تهران – ایرنا – رئیس پلیس پیشگیری فراجا با اشاره به ماده ۳۵ احکام دائمی کشور گفت: با پیگیری‌های پلیس پیشگیری و حمایت‌های ستاد کل نیروهای مسلح، تاکنون در ۱۲ دستگاه اجرایی، یگان‌های حفاظت راه‌اندازی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097140/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1