رایزنی اردن و سازمان ملل متحد برای بازگشت آوارگان سوری به کشورشان


تهران-ایرنا- «ایمن الصفدی» وزیر امور خارجه اردن و «مارتین گریفیث» معاون امور بشردوستانه دبیرکل سازمان ملل یکشنبه شب درباره فراهم شدن شرایط برای بازگشت پناهندگان سوری به کشورشان گفت‌وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151468/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86