رایزنی السودانی با روسای حزب دموکرات و اقلیم کردستان عراق / وضعیت کرکوک محور گفت وگوها
بغداد- ایرنا- محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در تماس‌های جداگانه با رئیس حزب دموکرات و رئیس اقلیم کردستان عراق در مورد وضعیت کرکوک گفت وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218600/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA