رسانه آمریکایی: بایدن سیاست‌های تحریمی شکست خورده ترامپ را دنبال کرده است


نیویورک- ایرنا- تارنمای شبکه هیل وابسته به کنگره آمریکا در گزارشی تحلیلی اذعان کرد که جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا، سیاست‌های تحریم شکست خورده دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و جمهوریخواه این کشور را ادامه و دنبال کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85148759/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84