رسانه صهیونیستی: رزمایش حزب الله اسرائیل را مجبور به تجدیدنظر در محاسباتش می‌کند


تهران- ایرنا- کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی سه‌شنبه شب در گزارشی اعلام کرد که رزمایش نظامی اخیر حزب الله لبنان ممکن است ارتش این رژیم را مجبور به تجدید نظر در محاسباتش کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120271/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1