رسانه ها منصفانه نقد کنند/ارومیه کمترین جرائم مطبوعاتی را دارد

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: خبرنگاران در راستای آگاهی بخش به جامعه تلاش می‌کنند و دستاوردهای هر جامعه‌ای با هنرمندی خبرنگاران منعکس می‌شود و این امر نشان از اهمیت کار رسانه و خبرنگاری است.

وی اضافه کرد: امروزه دشمن به دنبال جنگ‌رسانه‌ای و تهاجم به ارزش‌های انقلاب است و باید با جهاد تبیین مقابل هجمه‌ها ایستاد.

ناصر عتباتی روز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، افزود: باید به این مساله نیز توجه کرد که خبرنگاران و رسانه‌ها یکی از متولیان جهاد تبیین هستند.

وی افزود: آذربایجان‌غربی جز استان‌های دارای کمترین میزان جرائم مطبوعاتی در کشور است که این نشان دهنده مقید بودن اصحاب رسانه به قلم خود است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84857898/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

عتباتی اضافه کرد: خبرنگاران در راستای ارتقای سواد رسانه‌ای در جامعه تلاش کنند و این امر از بروز بسیاری از تنش‌ها در جامعه جلوگیری می‌کند.