رستگاری نفت در دقایق پایانی با پنالتی جنجالی؛ کار سخت مس‌کرمان برای بقا


تهران- ایرنا- تیم فوتبال صنعت نفت آبادان موفق شد در دقایق پایانی مس کرمان را مغلوب کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075719/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86