رسوایی تقلب در دانشگاه‌های استنفورد و هاروارد


تهران – ایرنا – رسوایی‌ها در زمینه تقلب‌های علمی در دانشگاه‌های آمریکایی استنفورد و هاروارد نشان می‌دهد دستکاری در تحقیقات با وجود رشد «کارآگاهان داده» همچنان یک مساله است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186586/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF