رسیدگی به مساجد از برنامه های مهم شهرداری است


شهرری- ایرنا- شهردار منطقه ۲۰ تهران ( شهرری) در راستای رسیدگی به امور مساجد از ۱۱ مسجد این منطقه بازدید کرد و گفت: توجه و رسیدگی به مساجد ازمهم‌ترین اهداف  معنوی شهرداری در طرح تحول نگهداشت شهر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85228729/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA