رشد ۶.۵ درصدی مصرف برق در روزهای پایانی تابستان


تهران- ایرنا- سخنگوی صنعت برق گفت: گرمای بی‌سابقه روزهای آخر شهریور منجر به رشد ۶.۵ درصدی مصرف برق شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227022/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B6-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86