روایت اینستا گرامی امیرعبداللهیان درباره گفتگو با وزیر خارجه عراق/ از تلاش برای آزادی حاجی ایرانی تشکر کردم

به گزارش ایرنا، وی افزود: در خصوص موضوع اقلیم کردستان عراق به ایشان گفتم: با گذشت ۴ دهه و علیرغم تعهدات مکرر مقامات اقلیم، متاسفانه تحرکات گروه‌های مسلح تروریستی از خاک اقلیم علیه امنیت سرزمینی ایران همچنان تداوم دارد.

ما ضمن احترام و پایبندی به توسعه مناسبات ممتاز دو کشور، همان‌گونه که مقامات عالی نظامی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده‌اند، تداوم تجاوزات و اقدامات تروریستی این گروهک‌ها که در اقلیم پناه گرفته‌اند و امنیت ملی ایران را هدف قرار داده‌اند را تحمل نخواهیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84905652/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87