روایت «پروین» از عشق به سیدالشهدا(ع) در روز به ثمرنشستن دیپلماسی «تاج»


تهران- ایرنا- بسته ورزشی ایرنا در چهاردهمین روز شهریورماه به ابراز ارادات پیشکسوت و اسطوره فوتبال ایران به امام حسین‌(ع)، گزارشی درباره چگونگی لغو بازی تیم‌های ایرانی و عربستانی در زمین ثالث و سایر اخبار ورزش ایران و جهان پرداخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221466/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C