روزهای گذشته مانند یک رعد و برق بر سر صهیونیست‌ها بود


تهران-ایرنا- سخنگوی نظامی گردان‌های سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در سخنانی گفت که مقاومت فلسطین با حملات روزهای گذشته به عمق اراضی اشغالی، صفحه جدیدی از مقاومت را رقم زد و پرده از چهره ارتش شکست‌خورده و کابینه بحرانی رژیم اسرائیل برداشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111476/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF