روسیه: آمریکا از خطوط قرمز اخلاقی عبور کرده است


نیویورک – ایرنا- دیمیتری پولیانسکی معاون نماینده دائم روسیه در  سازمان ملل  روز شنبه گفت که آمریکا با تأمین بمب های خوشه‌ای به اوکراین که استفاده از آنها منجر به کشته شدن روستیسلاو ژوراولف، خبرنگار جنگ اسپوتنیک و مجروح شدن کنستانتین میخالچفسکی عکاس این خبرگزاری شده، «از همه خطوط قرمز اخلاقی عبور کرده است.»


منبع: https://www.irna.ir/news/85177630/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA