روسیه اظهارات مکرون را محکوم کرد / پاریس آشفته و سردرگم از تقویت روابط مسکو با پکن


تهران- ایرنا- مقام‌های روسیه اظهارات امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه مبنی بر اینکه مسکو در حال تبدیل شدن به تابعه‌ای از پکن است را محکوم کردند و گفتند کشورهای غربی باید به جهانی که زیربنای روابط نزدیک روسیه با چین است، عادت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112745/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA