روسیه: اقتصادهای قدرتمند اروپایی هم به مستعمره تبدیل شده‌اند


تهران- ایرنا- ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه دوشنبه شب گفت که در حال حاضر کشورهای غربی که از نظر اقتصادی قدرتمند و توسعه‌یافته هستند هم به مستعمره تبدیل شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180028/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF