روسیه دومین کشتی باری را به دلیل وجود آثار مواد منفجره متوقف کرد


تهران- ایرنا- سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) اعلام کرد که مسکو به دلیل کشف آثار مواد منفجره در یک کشتی باری که از طریق دریای سیاه عازم بندر روستوف در جنوب روسیه بود، مانع عبور آن از تنگه کرچ شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183263/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81