روش جذب معلم در آموزش و پرورش بعد از ۵۰ سال متحول شده است


اهواز- ایرنا- معاون توسعه ارزیابی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: روش ارزیابی و سنجش جذب معلم در سیستم آموزش و پرورش بعد از ۵۰ سال متحول شده و به صورت کاملا حرفه‌ای به این مبحث پرداخته می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181318/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA