رونالدو همچنان مرد اول خبرساز قطر/فن‌دایک از مسی می‌ترسد


تهران- ایرنا- بسته جام جهانی ایرنا در ۱۷ آذر به حواشی فوق ستاره جنجالی پرتغال و دیگر اخبار ورزشی معطوف است..


منبع: https://www.irna.ir/news/84965062/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%86-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AF