روند خدمات‌رسانی در مناطق برف‌گیر چهارمحال و بختیاری چگونه است؟


شهرکرد- ایرنا- مدیران‌کل دستگاه‌های خدمات‌رسان چهارمحال و بختیاری شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران این استان از گزارشی از چگونگی ارائه خدمات آب، برق، گاز، مخابرات و پوشش خدمات بهداشتی در تمامی نقاط این استان
را ارائه کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031939/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA