رونق گردشگری سلامت، اقتصاد کردستان را متحول می‌کند


سنندج- ایرنا- رییس‌گروه دفاتر گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: رونق گردشگری سلامت می‌تواند اقتصاد استان و غرب کشور را متحول کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187362/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF