رویاپردازی نابغه بیلیارد ناتمام ماند


تهران- ایرنا- حسین وفایی نابغه بیلیارد کشورمان با شایستگی نتیجه بازی را به حریف خود واگذار کرد و از دور رقابت های بیلیارد مسترز کنار رفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997161/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%BA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF