ریزش مرگبار کوه در ایالت ناجالند هند / ۲ نفر جان باختند + فیلم


تهران- ایرنا- در حادثه ریزش کوه در ایالت ناجالند هند و برخورد صخره بزرگ غلطان با خودروهایی که بر اثر کُندی عبور و مرور در این جاده کوهستانی متوقف شده بودند، ۲ نفر جان خود را از دست دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160330/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%AF-%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85