رییس هیات وزنه برداری قزوین انتخاب شد


قزوین – ایرنا – مرتضی محمدی با کسب حداکثر آرا روز پنجشنبه برای مدت چهار سال به عنوان رییس هیات وزنه‌برداری استان قزوین انتخاب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059059/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF