زائران حسینی توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند


بوشهر- ایرنا- کارشناس مسئول واحد آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: موکب داران و زائرین در ایام اربعین به توصیه‌های بهداشتی توجه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205231/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF