زاهدی‌فر قهرمان مسابقات شطرنج رپید جوانان آسیا شد


تهران- ایرنا- دختر ایرانی عنوان نخستِ مسابقات شطرنج رپید قهرمانی آسیا در بخش جوانان را از آن خود کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84946667/%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D9%BE%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF