زاهدی وفا تجربه و علم اقتصاد برای مدیریت وزارت کار را دارد

لاهوتی بیان داشت: این وزارتخانه همان‌گونه که مدافع حقوق کارگران است باید زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کند و در بحث رفاهی و صندوق‌های بازنشستگی که اکنون با چالش روبرو هستند تدبیر کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84792523/%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

وی افزود: تصدی‌گری وزارت کار، مسئولیت سنگینی است که بر دوش زاهدی وفاست که انتظار می‌رود در این زمینه بتوانند تدبیر کند.

«مهرداد بائوج لاهوتی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: زاهدی وفا تحصیلات دانشگاهی در حوزه اقتصاد و تجربه کاری دارند که امیدواریم با ارایه برنامه‌ها بتوانند در این وزارتخانه موفق عمل کنند.

معاون امور پارلمانی و مجلس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه بسیار مهم است گفت: در واقع سه وزارتخانه بود که در یک وزارتخانه ادغام شده است و در بخش تعاون بر اساس اسناد بالادستی باید تعاونی‌ها در سطح کشور ۲۵ درصد اقتصاد کشور را داشته باشند.