زاهدی وفا تجربه و علم اقتصاد برای مدیریت وزارت کار را دارد

وی افزود: تصدی‌گری وزارت کار، مسئولیت سنگینی است که بر دوش زاهدی وفاست که انتظار می‌رود در این زمینه بتوانند تدبیر کند.

معاون امور پارلمانی و مجلس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه بسیار مهم است گفت: در واقع سه وزارتخانه بود که در یک وزارتخانه ادغام شده است و در بخش تعاون بر اساس اسناد بالادستی باید تعاونی‌ها در سطح کشور ۲۵ درصد اقتصاد کشور را داشته باشند.

«مهرداد بائوج لاهوتی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: زاهدی وفا تحصیلات دانشگاهی در حوزه اقتصاد و تجربه کاری دارند که امیدواریم با ارایه برنامه‌ها بتوانند در این وزارتخانه موفق عمل کنند.

لاهوتی بیان داشت: این وزارتخانه همان‌گونه که مدافع حقوق کارگران است باید زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کند و در بحث رفاهی و صندوق‌های بازنشستگی که اکنون با چالش روبرو هستند تدبیر کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84792523/%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF