زلزله ۴.۶ ریشتری قصرشیرین را لرزاند

کانون این زلزله در موقعیت طول ۴۵.۴۵و عرض ۳۴.۶۱جغرافیایی ثبت شده است.

شهرستان مرزی قصرشیرین با بیش از ۲۷ هزار نفر جمعیت در غرب کرمانشاه، با عراق ۱۸۶ کیلومتر مرز دارد که در امتداد این مرز، ۲ معبر رسمی پرویزخان و خسروی قرار دارد .


منبع: https://www.irna.ir/news/84824778/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DB%B4-%DB%B6-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF

از خسارت احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.

به گزارش ظهر شنبه ایرنا به نقل از مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران، این زلزله در عمق ۱۳ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

قَصرِ شیرین یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است.