زلنسکی : استفاده از سامانه‌های دفاعی آمریکا و آلمان دستاودهای مهمی داشته است


تهران- ایرنا- ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مدعی شد که کی‌یف به دلیل استفاده از سامانه‌های دفاعی آمریکا و آلمان «نتایج قابل توجهی» را شاهد بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191353/%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C