زلنسکی: با مکرون در مورد آموزش خلبان‌هایمان در فرانسه توافق کردیم


تهران- ایرنا- ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که در تماس تلفنی با همتای فرانسوی خود امانوئل مکرون «به توافقی بسیار مهم در مورد آموزش خلبان‌هایمان در فرانسه» دست یافتیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219554/%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85