زلنسکی مدعی پیشروی در ضدحمله علیه روسیه شد


تهران- ایرنا- ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مدعی شد که نیروهای این کشور در ضدحمله علیه روسیه نه تنها مواضعش را از دست نداده بلکه پیشرویی‌هایی نیز داشته و خساراتی به روس‌ها تحمیل کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145655/%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D8%AF%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF