زیان تاریخی بانک ملی سوییس در سال ۲۰۲۲


تهران-ایرنا- بانک ملی سوییس اعلام کرد که با ثبت رکورد تاریخی زیان سالانه ۱۳۲ میلیارد فرانک سوییس (۱۴۳ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۲، بزرگ‌ترین زیان مالی در تاریخ ۱۱۵ ساله خود را متحمل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994012/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2