ساختمان کلاس‌های جدید علوم پزشکی ارومیه افتتاح شد


ارومیه – ایرنا – ساختمان‌ کلاس‌های جدید علوم پزشکی شامل ۲ کلاس ۱۴۰ و ۲۰۰ نفره با حضور محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی در ‌ارومیه افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85266797/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF