ساخت مجتمع گردشگری شریف ارمغانی برای مردم اردکان است


یزد- ایرنا- رئیس کمیسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی گفت: تبدیل واحد صنعتی شریف به مجتمع گردشگری به عنوان یک واحد سبز ارمغانی برای مردم اردکان در حوزه آلودگی و محیط‌ زیست است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997629/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA