سازمان اوقاف و امور خیریه هشت دارالایتام در دست ساخت دارد


تربت‌حیدریه- ایرنا- معاون مرکز امور خیریه و نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: این نهاد پنج پروژه دارالایتام با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد و سه طرح کلنگ زنی شده‌ را در دست ساخت دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85246810/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF