سازمان ملل: با حملات پهپادی به زیرساخت‌های غیرنظامی مخالف هستیم


تهران- ایرنا- سازمان ملل متحد به حملات پهپادی کی‌یف به مسکو واکنش نشان داد و تاکید کرد که این سازمان با حملات هواپیماهای بدون سرنشین به زیرساخت‌های غیرنظامی مخالف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185118/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85