سامانه حسگر بی‌سیم امکان نظارت مداوم بر پل‌ها را فراهم می‌کند


تهران- ایرنا- محققان حسگرهای بی‌سیمی ساخته‌اند که با انرژی خورشیدی کار می‌کند و می‌تواند امکان نظارت مداوم بر پل‌ها را فراهم کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124235/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF