سانحه رانندگی جنوب سبزوار چهار کشته برجای گذاشت


سبزوار – ایرنا – مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس با ۲ خودرو سواری در جاده سبزوار – بردسکن، چهار کشته برجای گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168366/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA