ستاد بحران گیلان جهت اقدام ضروری به دستگاه‌های اجرایی آماده‌باش داد


رشت- ایرنا- مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان با بیان اینکه جهت اقدام ضروری در شرایط جوی پیش رو به دستگاه‌های اجرایی آماده‌باش داده شده است، گفت: باتوجه به اعلام هشدارسطح نارنجی هواشناسی گیلان پیش از ظهر جمعه لغایت ظهر شنبه در دامنه‌ها و ارتفاعات بارندگی شدید و بارش برف ‌خواهیم داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069934/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4