سجادی: امکان ندارد معلولین و جانبازان را فراموش کنیم/ ناشنوایان بسیار احساسی هستند


تهران- ایرنا- وزیر ورزش و جوانان ایران درباره ارزش و اهمیت معلولین و جانبازان در ورزش گفت: امکان ندارد که معلولین و جانبازان از خاطر ما بروند و کاری برای آن‌ها نکنیم زیرا افرادی مثل ناشنوایان بسیار احساسی هستند و تلاش ما را می‌بینند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85076196/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86