سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری اوکراین برای تولید پهپاد


تهران- ایرنا- دنیس شمیحال نخست وزیر اوکراین چهارشنبه شب اعلام کرد که کی‌یف قصد دارد ۴۰ میلیارد گریونای اوکراینی (حدود یک میلیارد دلار) در تولید هواپیماهای بدون سرنشین داخلی در سال جاری سرمایه‌گذاری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85182131/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF