سرمایه گذاری در کشاورزی مازندران فرصت درآمدی در مقیاس صادرات نفت


ساری- ایرنا- هفتمین همایش فرصت های سرمایه گذاری مازندران با معرفی ۲۳۲ فرصت در سه شهرستان آمل ، محمود آباد و نور با محوریت کشاورزی و صنایع وابسته به آن در حالی مورد تاکید قرار گرفته است که به گفته کارشناسان اگر این فرصت ها به درستی عملیاتی شود ، درآمد سالانه آن با صادرات نفت کشور برابری می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032402/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA