سرما در تابستان


کوه بز سینا (بوز سینه) در فاصله حدود ۶۰ کیلومتری از ارومیه در نزدیکی نقطه مرزی ۳ کشور ایران، ترکیه و عراق قرار دارد. قله این کوهستان بکر و زیبا که یکی از ۱۹ منطقه دارای اکسیژن خالص در دنیاست در تمامی ماه‌های سال دارای پوشش برف است و به دلیل بارش‌های سنگین صرفا در ماه‌های گرم سال می‌توان به این ناحیه دسترسی پیدا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/photo/85150334/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86