سرمربی تیم امید: عدم صعود ۵۰ ساله ربطی به بازیکنان فعلی تیم ندارد/ بمب‌ها را الان نترکانید


تهران- ایرنا- سرپرست تیم امید گفت: تیم امید ۵۰ سال است به المپیک نرفته است. این فشار نباید روی بچه‌ها باشد. این ارتباطی به بازیکنان تیم امید ندارد و بچه‌های فعلی تیم امید تازه آمده‌اند. خواهش می‌کنم این فشار را از روی بچه‌های ما بردارید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217463/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF