سرمربی سابق چلسی در رادار تیم نیس فرانسه


تهران- ایرنا- تیم فوتبال نیس فرانسه در صدد است برای فصل آینده سرمربی جدیدی را برای هدایت این تیم جذب کندکه مهم ترین گزینه گراهام پاتر سرمربی برکنار شده چلسی انگلیس است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112923/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%DA%86%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87