سفر دو روزه وزیر امورخارجه الجزایر به سوریه/ لعامره و المقداد بر تقویت روابط تاکید کردند

این سفر  پس از آن رخ می دهد که وزیر امورخارجه سوریه ۲۵ ژوئن در شصتمین سالگرد استقلال الجزایر به این کشور سفر کرد.

المقداد در این سفر با عبدالمجید تبون رییس جمهوری و لعمامره و مقامات دیگر الجزایری دیدار و گفت وگو کرد.

سفر و دیدار وزیران خارجه کشورهای مختلف جهان بویژه کشورهای عربی به سوریه نشانگر بازگشت دمشق به شرایط پیش از جنگ با تروریست ها و برقرار روابط با جامعه بین الملل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84832218/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AFلعمامره در این سفر راه های تقویت روابط دوجانبه میان الجزیره و دمشق و نیز تحولات منطقه‌ای و بین المللی را با مقامات سوری مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری “سانا” سوریه، لعامره در فرودگاه دمشق، از سوی فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه مورد استقبال قرار گرفت.