سفر معاون وزیر صمت به یزد

محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صمت امروز سه شنبه (3 آبان 1401) در سفر به استان یزد از چند واحد صنعتی بازدید و یک واحد تولید نخ ریسندگی و بافندگی بخش زارچ استان یزد افتتاح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/photo/84923373/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF