سفر هیات وزارت بهداشت ایران به پاکستان با دستور کار توسعه همکاری‌های دوجانبه


تهران- ایرنا- هیاتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران در سفر به «کراچی» پاکستان با وزیر ایالتی بهداشت این کشور دیدار و طرفین راه‌های گسترش همکاری‌های بهداشتی از جمله امضای یادداشت تفاهمنامه را بررسی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001950/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C