سفر وزیر اقتصاد به لرستان


«سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و دارایی شنبه (۴ شهریور ۱۴۰۲) در سفر به استان لرستان یک واحد گلخانه صنعتی را افتتاح و از واحد سنگبری “آرا برد” بازدید و در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان حضور پیدا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/photo/85211396/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86