سفر وزیر امورخارجه کویت به عراق


تهران-ایرنا- «احمد الصحّاف» سخنگوی وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که وزیر امورخارجه کویت روز یکشنبه برای رایزنی و روابط دوجانبه با مقامات عراقی به بغداد می رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85184195/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82